Bo­at Ba­sin Café

Plaza Magazine - - Guide -

En­kel re­stau­rang och bar pre­cis ne­re vid en pri­vat bryg­ga vid Hud­son Ri­ver. Skön bris på som­ma­ren, ing­et fan­cy, ba­ra av­slapp­nat!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.