AR­KI­TEK­TUR

Vi bad fem mo­de-, me­dia- och kul­tur­per­son­lig­he­ter lis­ta si­na bäs­ta stäl­len i mo­dets hu­vud­stad.

Plaza Magazine - - Innehåll - AV RO­BIN DOUGLAS WESTLING

In­spi­re­ras av det ar­ki­tektri­ta­de hu­set ut­an­för Kapsta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.