3 X UPP­LE­VEL­SER

Plaza Magazine - - Ledare -

1. CASA BONAY

Så här mitt i stress­vin­tern läng­tar jag till nå­got var­ma­re och mer av­slapp­nat. Casa Bonay i Spa­ni­en är på min att-be­sö­ka­lis­ta. Läs om det och sju and­ra he­ta ho­tell på si­dan 52.

2. THE APARTMENT

Den spän­nan­de bu­ti­ken The Apartment i New York har länge va­rit på min buc­ket list. Läs mer på si­dan 24.

3. HAM YARD

Min hat­kär­lek till Lon­don har för­vand­lats till en ren kär­leks­af­fär de se­nas­te åren. En fa­vo­rit är So­ho-ho­tel­let Ham Yard. Läs om vå­ra ho­tell­tips på si­dan 116.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.