OSCAR FALK

FO­TO­GRAF

Plaza Magazine - - Medarbetare -

Oscar Falk är den eta­ble­ra­de li­fe­sty­le-fo­to­gra­fen som har en lång och fin histo­ria med Pla­za Ma­ga­zi­ne. Se­dan många år till­ba­ka har Oscar job­bat för Pla­za och fo­tat mo­de­jobb med fil­mis­ka in­flu­en­ser. I det­ta num­mer av Pla­za Ma­ga­zi­ne häm­ta­de Oscar och vår mo­de­chef Robert in­spi­ra­tion från den ame­ri­kans­ka lång­fil­men Ame­ri­can Gi­go­lo, si­dor­na 72–89.

– Se­dan många år har jag gjort jobb för Pla­za Ma­ga­zi­ne och jag är väl­digt stolt och glad att över det. Den­na gång plå­ta­de vi på Grand Hô­tel och det blev ro­li­ga­re och li­te rå­a­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.