HERR

Plaza Magazine - - Modekoll -

PLASTIC FANTASTIC

Regn­roc­ken är ett of­ta bort­glömt funk­tions­plagg. Men, vår- och som­mar 2017 er­bju­der fle­ra fi­nur­li­ga mo­del­ler som in­te ba­ra skyddar mot regn och rusk ut­an som ock­så är mo­de­rik­ti­ga. Sär­skilt Lou­is Vuit­ton fort­sät­ter im­po­ne­ra.

MELLOW YELLOW

Herr­kol­lek­tio­ner ut­går gär­na från en på­lit­lig pa­lett av ma­rin­blått och antra­cit­grått, blan­dat med ny­an­ser av svart. För den kom­man­de vå­ren no­te­ras dock (tack och lov) ett in­slag av färg, ex­em­pel­vis de oli­ka ny­an­ser­na av gult som finns hos bå­de Her­mès och Alex­an­der McQu­een.

ALL-IN- ONE

De se­nas­te åren har jump­su­i­ten haft en fram­skju­ten plats i herr­kol­lek­tio­ner­na. Li­ka mycket kom­fort och funk­tion som mo­de har ove­ral­len fått en tyd­lig po­si­tion in­om high fa­shion.

Junya Wa­tana­be vår/som­mar 2017. Va­len­ti­no vår/som­mar 2017. Lou­is Vuit­ton vår/som­mar 2017. Her­mès vår/som­mar 2017. Alex­an­der McQu­een vår/som­mar 2017. Lou­is Vuit­ton vår/som­mar 2017. Guc­ci vår/som­mar 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.