Sir Sa­vig­ny

Plaza Magazine - - Krog -

BER­LIN, TYSKLAND

I lik­het med Sir-ked­jans förs­ta ho­tell i Ams­ter­dam, är Sir Sa­vig­ny i Ber­lin me­nat att ef­ter­lik­na en aris­to­kra­tisk och ex­cent­risk släk­tings hem. En­tré­pas­sa­gen och träd­går­den är smyc­kad av ga­tu­ar­tis­ten DOME och ho­tel­lets all­män­na ut­rym­men, som de­sig­nats av Ba­ra­nowitz + Kro­nen­berg, om­fat­tar bib­li­o­tek, lounge och ham­burg­ar­ba­ren The But­cher. Ams­ter­dam-ba­se­ra­de Saar Za­fir har in­rett de 44 rum­men i en svuls­tig mix av lä­der, dunk­la fär­ger och plysch och i ett slag trol­lat fram en de­ka­dent mil­jö för amo­rö­sa lång­hel­ger, stärkt av väl­fylld mi­ni­bar kom­plett med di­ver­se vå­ga­de lek­sa­ker. Över säng­en i samt­li­ga rum häng­er kol­la­ge­verk av Ber­lin­konst­nä­ren Kat­ha­ri­na Mu­sick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.