Se­na­to Ho­tel

Plaza Magazine - - Krog -

MI­LA­NO, ITA­LI­EN

Mi­la­no har bli­vit med bou­ti­que­ho­tell där du har möj­lig­het att so­la dig i sta­dens chi­ca glans ut­an att kän­na sig rå­nad. En­t­re­pre­nörs­fa­mil­jen Ran­za har, med hjälp av ar­ki­tek­ten Ales­sandro Bi­an­chi, kon­ver­te­rat sin fö­re det­ta bostad till att bli din tem­po­rä­ra bas i sta­den, be­lä­get ett sten­kast från su­per­fa­shio­nab­la via Mon­te­na­po­le­o­ne. Mar­mor, mäs­sing, par­kett och ve­lour do­mi­ne­rar in­te­ri­ö­ren till­sam­mans med in­slag av matt­svart, guld och mörk­grönt. Ho­tel­lets sig­na­tur är de­sig­nern Botte­ga Gad­das glän­san­de gin­koblads­pryd­da lam­por i mäs­sing som tor­nar upp sig bakom re­cep­tions­dis­ken. I de 43 rum­men står den krit­vi­ta do­mi­nan­sen som sval kon­trast till det in­ten­si­va Mi­la­no ut­an­för.

Se­na­to Ho­tel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.