THE CAPE TOWN LOOK

Plaza Magazine - - Margot Robbie -

En vi­su­ell lek med be­grep­pet in­ne/ute och en lin­jär ar­ki­tek­tur av so­li­da ytor i trä, be­tong och me­tall är ty­pis­ka för syd­af­ri­kans­ka SAOTA. By­råns grun­da­re, Ste­fan An­to­ni, kal­lar det ”sop­histi­ca­tion with soul”. Han star­ta­de kon­to­ret 1987 i eget namn vil­ket fyllts på med fler de­lä­ga­re, i dag SAOTA (Ste­fan An­to­ni, Ol­mes­dahl, Tru­en, Ar­chi­tects). De är kän­da för The Cape Town Look.

I mat­sa­len och på ute­plat­sen blan­das iko­nis­ka de­sig­ner­möb­ler som sto­lar från To­kujin Yos­hi­o­ka för Mo­ro­so och War­ren Plat­ner för Knoll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.