ROSSANA MARIANO

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

BOR: Stock­holm. YR­KE: Vd och grun­da­re av pr-by­rån RMPR som re­pre­sen­te­rar bland an­nat Lou­is Vuit­ton och Breit­ling i Sve­ri­ge.

Rossana Mariano har haft en kopp­ling till Pa­ris se­dan hon var sjut­ton år gam­mal och job­ba­de som mo­dell. Då bod­de hon och job­ba­de i sta­den som hon snabbt för­äls­ka­de sig i. Med castings och ”go-se­es” som hen­nes agen­tur skic­ka­de runt hen­ne på runt he­la Pa­ris lär­de hon sig snabbt hur man skul­le ta sig runt i sta­den. Det blev ock­så många se­na nät­ter på den då­va­ran­de in­ne­klub­ben Le Bain Dou­ce – där dan­sa­de hon med då­ti­dens mest kän­da mo­del­ler och mo­deska­pa­re: Di­a­ne von Fursten­berg, Gra­ce Jo­nes, Mar­cel Ma­roungiu och Je­an-Paul Gaul­ti­er för att näm­na någ­ra.

”När jag nu för ti­den re­ser till Pa­ris är det of­tast på pr-mö­ten el­ler showroom som jag be­sö­ker. Men jag slås var­je gång jag lan­dar av sta­dens stor­het och histo­ri­ens ving­slag som pul­se­rar i var­je gat­hörn, men fram­för allt fylls jag av vack­ra min­nen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.