L’En­trecôt

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

En re­stau­rang som jag be­sö­ker var­je gång i Pa­ris är L’En­trecôt i Saint Ger­main där de ser­ve­rar en­dast en en­da rätt, en sal­lad till för­rätt med en him­melsk god dres­sing, en ga­let god entrecô­te med per­fekt tilla­gad pom­mes fri­tes med grön­pep­par­sås till varm­rätt som se­dan av­slu­tas med en fan­tas­tisk pro­fi­te­ro­le till ef­ter­rätt. En mer klas­sisk fransk re­stau­rang får man nog le­ta ef­ter. Ibland känns det näs­tan som att man är med i en fransk gam­mal film, och jag läng­tar till­ba­ka så fort jag gått ut ge­nom dör­ren. bou­le­vard Pe­rei­re 271, Por­te-Mail­lot www.re­lais­de­ve­ni­se.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.