Fon­da­tion Lou­is Vuit­ton

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Det­ta är ett mås­te att be­sö­ka när du är i Pa­ris. Du be­hö­ver in­te ens va­ra en mo­denörd för att nju­ta av upp­le­vel­sen. Det är ett mu­se­um som pre­sen­te­rar det 162-åri­ga frans­ka va­ru­mär­kets histo­ria, och det är en gans­ka så ”wowig” upp­le­vel­se. avenue du Ma­hat­ma Gand­hi 8 www.fon­da­tionlou­is­vuit­ton.fr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.