Mon­sieur Bleu

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Ef­ter Crazy Hor­se är det ba­ra en kort pro­me­nad till Mon­sieur Bleu, den kän­di­stä­ta re­stau­rang­en som lig­ger i ned­re de­len av Pa­lais de To­kyo. Trots den mag­ni­fi­ka ut­sik­ten över Se­i­ne och Eif­fel­tor­net är det fak­tiskt in­red­ning­en i sig – i kom­bi­na­tion med själ­va ma­ten för­stås – som är den rik­ti­ga be­håll­ning­en. avenue de New York 20 www.mon­sieur­bleu.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.