Le Bon Mar­ché

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Värl­dens bäs­ta va­ru­hus med ett pro­fi­le­rat sor­ti­ment på al­la avdelningar som de för­ny­ar stän­digt och jämt. Varu­hu­set är ock­så präg­lat av konst och kul­tur. Mat av­del­ning­en; La Gran­de Épi­ce­rie i en bygg­nad in­till ska vi in­te ta­la om. Det som in­te finns här är in­te värt att fin­nas. rue de Sèvres 24 www.le­bon­mar­che.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.