Hô­tel Cos­tes

Plaza Magazine - - Saota Låter Sig Mentalt Omfamna Naturens Krafter -

Ett väl­digt centralt ho­tell att chec­ka in på. Det är be­lä­get mel­lan les Tui­le­ri­es och Opé­ra. Rum­men är väl­digt my­si­ga och ett grymt tips är att avnju­ta fru­kosten på de­ras bak­si­da – ett väl­digt bra sätt att star­ta da­gen på! Rue Saint-Ho­noré 239–241 www.ho­tel­cos­tes.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.