Pa­trick De­mar­che­li­er – Lu­miè­re

Plaza Magazine - - Mode Nu -

FOTOGRAFISKA, STOCKHOLM ”Show me the light and it ma­kes me tick”, sä­ger den­na frans­ke fo­to­le­gen­dar som ser mo­del­ler­na som ar­tis­ter och all­tid ska ta sin bäs­ta bild i mor­gon. Pa­trick De­mar­che­li­er har va­rit i mo­de­värl­dens cent­rum än­da se­dan sjut­ti­o­ta­let. Job­bet på en by­rå där man fo­ta­de mo­del­lers port­fo­li­er led­de så små­ning­om till upp­drag för ame­ri­kans­ka Vo­gue, och i dag är De­mar­che­li­er en av värl­dens främs­ta mo­de­fo­to­gra­fer. Cin­dy Craw­ford, Ka­te Moss och Gi­se­le Bündchen är någ­ra av de fa­vo­ri­ter som han stän­digt åter­kom­mer till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.