Na­tu­ra Den­ta­ta

Plaza Magazine - - Mode Nu -

KULTURHUSET STADSTEATERN, STOCKHOLM An­teck­nat! Då öpp­nar ut­ställ­ning­en Na­tu­ra Den­ta­ta på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Här möts konst och mo­de i en mörk om­fam­ning. Bland an­nat mo­deska­par­na La­mi­ja Sul­je­vic och Mar­tin Berg­ström vi­sar handsyd­da plagg som be­rör li­vets upp­hö­ran­de. Min­na Pal­mqvist un­der­sö­ker kul­tu­rens syn på den na­tur­giv­na krop­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.