Marina Abra­mo­vic – the Cle­a­ner

Plaza Magazine - - Mode Nu -

MO­DER­NA MU­SE­ET, STOCKHOLM

Ma­ri­na Abra­mo­vic, kal­las konst­värl­dens su­per­stjär­na och är av Ti­me Magazine ut­nämnd till en av värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka. Hen­nes självut­läm­nan­de – in­te säl­lan själv­plå­gan­de – konstak­ter har gett hen­ne epi­te­tet ”per­for­man­ce­kons­tens mo­der” och för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.