Ba­len­ci­a­ga

Plaza Magazine - - Nu Agenda -

V& A, LON­DON Cristó­bal Ba­len­ci­a­ga drev ett av Pa­ris mest pre­stige­fyll­da mo­de­hus un­der hau­te coutu­rens gyl­le­ne era i mit­ten av 1900-ta­let. Han har gått till histo­ri­en som en av de skick­li­gas­te mo­deska­par­na ge­nom ti­der­na, känd för si­na skulp­tu­ra­la vo­ly­mer, in­no­va­ti­va till skär­nings­me­to­der och sin ex­tre­ma per­fek­tio­nism. Nu har V& A sla­git upp por­tar­na till jät­te­ret­ro­spek­tiv ut­ställ­ning­en Sha­ping Fashion. Den går till och med un­de­ry­tan med av­slö­jan­de rönt­gen­bil­der av Ba­len­ci­a­gas mäs­ter­verk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.