Anna Sui

Plaza Magazine - - Nu Agenda -

FTM, LON­DON Ef­ter Anna Su­is förs­ta vis­ning 1991 be­skrev The New York Ti­mes hen­nes kol­lek­tion så här: ”Som om soul­grup­pen Sly & the Fa­mily Sto­ne först kroc­kat med Coco Cha­nel för att se­dan ram­mas av Christi­an Lacro­ix.” Hen­nes sto­ra ge­nom­brott kom vå­ren 1994, då hon vi­sa­de sin iko­nis­ka rock’n’roll ro­man­tis­ka ba­bydollsil­hu­ett för förs­ta gång­en. Hon in­spi­re­ras av po­pu­lär­kul­tu­ren, och finns nu på Fashion and Tex­ti­le Mu­se­um i Lon­don.

Anna Suir.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.