Pink Floyd

Plaza Magazine - - Nu Agenda -

V& A, LON­DON Ef­ter en väl­be­sökt ut­ställ­ning om Da­vid Bowies liv och verk, har Lon­don­mu­se­et Victo­ra & Al­bert mu­se­um vänt blic­ken mot Pink Floyd. Ut­ställ­ning­en Their Mor­tal Re­mains är ett stor ret­ro­spek­tiv över det brit­tis­ka rock­ban­dets 50-åri­ga kar­riär och mu­se­et ut­lo­var en ”om­slu­tan­de, mul­ti­sen­so­risk och te­a­tra­lisk re­sa ge­nom Pink Floyds ex­tra­or­di­nä­ra värld”. Här finns bland an­nat en la­sershow och ald­rig ti­di­ga­re vi­sa­de kon­sert­bil­der.

Ba­len­ci­a­ga.

Pink Floyd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.