Jen­ni Hil­tunen

Plaza Magazine - - Nu I Ateljén Jenni Hiltunen -

YR­KE: Konst­när. FöDD: 1981 i Hol­lo­la.

BOR: Helsing­fors. SE­NAS­TE UT­STäLL­NING: Mar­ket Art Fair, Stock­holm. BAK­GRUND: Har haft ut­ställ­ning­ar i Mi­la­no, New York och Lon­don.

Jen­nis stu­dio lig­ger i Kal­lio, ett gam­malt in­du­stri- och ar­be­tar­kvar­ter i Helsing­fors, nu­me­ra en av sta­dens hip­pas­te kvar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.