BAKOM KULISSERNA

Plaza Magazine - - Q & A Scarlett Johansson -

I det­ta num­mer av Pla­za Ma­ga­zi­ne har vi por­trät­te­rat skå­de­spe­la­ren Félice Jankell i en av Stock­holms mest spek­ta­ku­lä­ra lo­ka­ler. Ser­ver­hal­len Pio­nen, som drivs av Bahn­hof, har listats som en av värl­dens coo­las­te ser­ver­hal­lar. Här har in­slag från CNN, BBC och Disco­ve­ry Chan­nel spe­lats in, samt fil­men Ha­mil­ton med Mi­kael Pers­brandt. Lo­ka­len är en gam­mal för­svars­bun­ker på Sö­der­malm, som i dag är hem till 5 000 serv­rar. Vär­men som alst­ras ger i sin tur vär­me åt 1 000 lä­gen­he­ter.

Ar­ki­tekt för om­bygg­nad av Pio­nen var Al­bert Fran­ceLanord. www.bahn­hof.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.