BÄS­TA HO­TELL

Plaza Magazine - - Q & A Scarlett Johansson -

7. S:ta Anna ”STF Lag­nö stu­dio lig­ger en bit ut­an­för Tro­sa. Det är en rik­tig pär­la med vack­ra om­giv­ning­ar. Stäl­let drivs av ett par som ar­be­tat i film­bran­schen. Per hål­ler gär­na film­vis­ning för gäs­ter­na. Var­för in­te bo­ka en natt i träd­ko­jan och du­scha i det fria un­der träd­kro­nor­na En fru­kost­korg kan his­sas upp på mor­go­nen. Det är värl­dens bäs­ta room­ser­vice!” svens­ka tu­rist­for en ing­en. se/ an lagg n inga r/ st f-tro­sa­la gno-stu­dio-vand­rar­hem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.