BÄS­TA RE­STAU­RANG

Plaza Magazine - - Q & A Scarlett Johansson -

2. Ågår­den ”Vi vill tip­sa om Ågår­den som lig­ger väl­digt vac­kert, nä­ra ham­nen, pre­cis in­vid ån. Det är en opre­ten­tiös och triv­sam re­stau­rang med någ­ra rum som går att hy­ra.” agar­den-tro­sa.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.