3X SOMMARTIPS 1. EN LI­TEN SJöKROG

Plaza Magazine - - Ledare -

När jag i som­mar bi­lar upp till mitt barn­doms Umeå kom­mer jag stan­na till på ny­öpp­na­de och char­mi­ga En li­ten sjökrog ut­an­för Sundsvall.

2. FROTTéTRöJAN

ng­et an­nat ma­te­ri­al an­das med som­mar än frot­té. Or­le­bar Brown är bäst i ka­te­go­rin

3. MEN & STYLE

I som­mar lä­ser jag klart den här un­der­ba­ra mo­de­bo­ken, av Pla­za Uo­mos se­nas­te om­slags­stjär­na Da­vid Cog­gins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.