ECCENTRIC ECLECTIC

Plaza Magazine - - Nu Modekoll -

När Ales­sandro Miche­le först till­träd­de sin post på Guc­ci fram­stod hans kol­lek­tio­ner mest som slar­vi­ga pa­sti­scher. Nu, fle­ra sä­song­er se­na­re, har han in­te ba­ra mog­nat i rol­len som en av mo­de­värl­dens vik­ti­gas­te smak­sät­ta­re. Hans stil har ock­så in­flu­e­rat fle­ra and­ra in­ter­na­tio­nel­la mo­de­hus som anam­mat hans eklek­tis­ka smak, kre­a­ti­va kom­bi­na­tio­ner och sti­li­ga sta­te­ments.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.