VACKER VÄXTKRAFT

Plaza Magazine - - Nu Modekoll -

Att sä­ga att blom­migt är en ny vårtrend är un­ge­fär li­ka myc­ket nytän­kan­de som att an­vän­da pesto till pas­ta. Men, i år tar blom­mor­na mer plats än på länge. Möj­li­gen är det­ta en re­ak­tion på en allt dyst­ra­re po­li­tisk re­a­li­tet, el­ler kanske en hyll­ning till den na­tur vi ar­be­tar så in­ten­sivt för att för­stö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.