GO­NE TREK­KING

Plaza Magazine - - Nu Modekoll -

I en tid där allt fler ver­kar tve­ka in­för att växa upp, och gör mot­stånd mot idén att man ska be­fin­na sig på ett kon­tor åt­ta tim­mar om da­gen, är det in­te mer än vän­tat att mo­de nu­me­ra sö­ker in­spi­ra­tion i ut­om­hus­spor­ter. Även i de mest ur­ba­na stads­de­lar­na ser män där­för ut som om de är på väg att be­sti­ga en norsk fjäll­topp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.