Den upp­märk­sam­ma­de konst­nä­ren Love Lun­dells fa­vo­rit är Matt Le­i­nes teck­ning­ar.

Plaza Magazine - - MIN FAVORIT LOVE LUNDELL -

AV JESPER TILLBERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.