Chris Mar­tin, uppvuxen i Lon­don, är chefs­de­sig­ner på Mass­pro­duc­tions. Han pri­sa­des ny­li­gen som Årets De­sig­ner 2017 i Re­si­dence Sto­ra Form­pris. Chris äls­kar att gå långt här i li­vet. Och i Lon­don.

Plaza Magazine - - Mingel -

AV JESPER TILL­BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.