ICO­NA POP

Plaza Magazine - - In­ne­håll -

Na­dya Gru­ner träf­fa­de vå­ra svens­ka världs­stjär­nor och pra­ta­de om den ohe­li­ga al­li­an­sen mel­lan mu­sik och mo­de. Är klä­der­na vik­ti­ga­re än mu­si­ken?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.