HATTFUSION

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Hat­ten för en väl un­dan­skymd till­va­ro som stil­bä­ra­re men med ita­li­ens­ka Borsalino som ett väl­kom­met un­dan­tag. Gläd­jan­de nog tit­tar de stän­digt fram­åt, där det se­nas­te ex­emp­let är en yvigt oblyg om­tolk­ning av den klas­sis­ka pa­na­ma­hat­ten i sä­song­ens sam­ar­be­te med Ac­ne. 1 700–2 200 kro­nor i Acnes bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.