Na­po­li Blu

Plaza Uomo - - JOURNAL - sty­ling olof enc­kell Fo­to ro­stam zan­di

Vå­rens blå-ton kom­mer från Ne­a­pel. Den korn­blåa him­len sägs ha in­spi­re­rat trak­tens skräd­da­re och ska­pat herr­mo­dets just nu all­ra mest om­ta­la­de

ko­stym­färg. En ko­stym i den­na di­stinkt klar­blå färg krä­ver li­ka myc­ket stil­käns­la hos bä­ra­ren som av ko­stym­till­ver­ka­ren och gör sig för vå­ren bäst i

en halv­fod­rad i tunn ull­kva­li­tet.

Ko­stym Ga­jo­la Na­po­li. Skjor­ta Ros­si. Slips Petro­ni­us 1924. Skor Church’s.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.