C/O APO­TE­KET

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Med si­na kärn­vär­den i be­håll, men un­der det nya nam­net c/o Recipe for men, har det svens­ka hud­vårds­mär­ket ska­pat en helt ny se­rie groo­ming­pro­duk­ter ex­klu­sivt för Apo­te­ket. De tio nya pro­duk­ter­na är fram­tag­na till­sam­mans med Apo­te­kets kva­li­tets­grupp och får bä­ra ett si­gill som be­vis på det­ta. c/o Recipe for men fo­ku­se­rar på bas­pro­duk­ter med mil­da­re par­fy­me­ring och kor­ta­re in­gre­di­ens­lis­tor än mär­kets ur­sprung­li­ga pro­dukt­lin­je. Al­la pro­duk­ter­na är rim­ligt pris­sat­ta för den man­li­ga apo­tekskun­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.