SA­FA­RI PÅ ITA­LI­ENS­KA

Plaza Uomo - - JOURNAL - OE

Sti­li­ta­li­ens fan­bä­ra­re Lu­ci­a­no Bar­be­ra fort­sät­ter att stå upp för ita­li­enskt hant­verk. Fa­dern och grun­da­ren av le­gen­da­ris­ka Bi­el­la-vä­ve­ri­et, Car­lo Bar­be­ra, gick bort i ja­nu­a­ri – 102 år gam­mal. Fram till dess var fy­ra ge­ne­ra­tio­ner Bar­be­ra verk­sam­ma in­om fö­re­ta­get som kom­mit att de­fi­ni­e­ra ita­li­ensk stil värl­den över. Den eg­na kläd­kol­lek­tio­nen lan­se­ra­des i bör­jan av sjut­ti­o­ta­let ef­ter att Lu­ci­a­no bli­vit upp­täckt för sin stil­käns­la av världs­kän­da fo­to­gra­fen Ugo Mu­las. Bland vår­kol­lek­tio­nens många plagg ut­mär­ker sig mär­kets lyx­i­ga tolk­ning av sa­fa­ri­jac­kan i ren kash­mir och si­den. Per­fekt ka­mou­flage för att stro­sa längs Mi­la­nos ga­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.