San­dells bäs­ta bu­ti­ker

Plaza Uomo - - PORTRÅTT -

Beams, To­kyo ”Min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­bu­tik. De har ett ­kon­cept som ­he­ter Beams Col­lec­tion, med skrädderi, sko

ma­ka­re och en mas­sa ud­da, in­tres­san­ta ­gre­jer från he­la ­värl­den. Vrål­bra.” www.beams.co.jp Al Ba­zar, Mi­la­no ”Du kli­ver in­te ut ur Al Ba­zar ut­an att ha köpt nå­got. De är duk­ti­ga ­säl­ja­re, ut­an att va­ra för p­åtryc­kan­de. Det känns som att pra­ta med en kom­pis.” www.al­ba­zar­mi

la­no.it

Lou­is, Boston ”I slu­tet av 1990-­ta­let bod­de jag ­varan­nan vec­ka i Boston. Då hit­ta­de jag den här

sto­ra herr­mo­de­bu­ti­ken, som of­ta blir om­skri­ven som den

bäs­ta i värl­den.” www.lou­is­bo­ston.com

Trunk, Lon­don ” Väl­digt ­sym­pa­tisk ­li­ten bu­tik som drivs

av svens­ka Mats Kling­berg. De har ett ihop­plock av väl­digt bra gre­jer. De kö­per in små se­ri­er, vil­ket ­

är ro­ligt.” www.trunkclot­hi

ers.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.