Nk hyl­lar man­lig få­fänga.

Plaza Uomo - - PORTRÅTT -

NK Man­lig De­på er­bju­der ett brett sor­ti­ment av det bäs­ta in­om doft, hud­vård och un­der­klä­der. Själv­klart bju­der vi på go­da råd, doft- och hud­vårds­kon­sul­ta­tio­ner. Vår bar­be­ra­re er­bju­der en skön stund för skägg- och mu­sta­schtrim samt klas­sisk rak­ning med rak­kniv. Väl­kom­men att upp­le­va NK Man­lig De­på på Ga­tu­plan.

Ex­klu­sivt på NK Man­lig De­på er­bjuds dof­ter från Boss Col­lec­tion, Z Zeg­na och ita­li­ens­ka Acqua di Par­ma. Här finns även hud­vård från ame­ri­kans­ka Ki­ehl's, Ma­lin + Goetz och Jack Black samt ett stort ut­bud av rak­pro­duk­ter. Läs mer om Bar­be­rar-me­nyn på nk.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.