STI­LI­KO­NEN JFK

Plaza Uomo - - MANUAL -

Få män har in­flu­e­rat ame­ri­kansk stil i sam­ma ut­sträck­ning som John F Ken­ne­dy. Li­ka väl­klädd som väl­ta­lig sat­te JFK stan­dar­den för hur en ame­ri­kansk pre­si­dent skul­le fö­ra sig. Un­der som­ma­ren på Cape Cod byt­te JFK ko­sty­men från Brooks Brot­hers mot ett par vi­ta tygs­nea­kers, en bo­mulls­swea­ter och in­te minst ett par oklan­der­ligt väl­sit­tan­de chi­nos. Här om­bord på se­gel­bå­ten Ma­ni­tou.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.