S T I L I KON E N Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mar­cel­lo Mastro­i­an­ni var 1950- och

1960-ta­lets re­kla­man­sik­te för ita­li­ensk stil. Sti­len med kniv­skarp mörk ko­stym, kris­pigt vit skjor­ta och ett par so­fisti­ke­ra­de glas­ö­gon känns li­ka ak­tu­ell i dag som då. Här i säll­skap med re­gis­sö­ren Fe­de­ri­co Fel­li­ni (t.v) in­för lan­se­ring­en av fil­men La Dol­ce

Vi­ta i au­gusti 1960.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.