VAD ÄR ACE­TAT?

Plaza Uomo - - MANUAL -

Bland mo­der­na glas­ö­gon är cel­lu­lo­saa­ce­tat det do­mi­ne­ran­de ma­te­ri­a­let. Den­na ter­moplast, som ut­vinns från trä­mas­sa och bo­mulls­plan­tor, fram­ställ­des för förs­ta gång­en un­der 1800-ta­lets mitt och kom snabbt att bli upp­skat­tad bland glas­ögon­till­ver­ka­re för sin form­bar­het vid upp­hett­ning. Ma­te­ri­a­let fär­gas i pul­ver­form med na­tur­li­ga ox­i­der för att se­dan for­mas i tun­na la­ger. Le­dan­de för ma­te­ri­a­lets ut­veck­ling är ita­li­ens­ka Maz­zuc­chel­li som re­dan 1849 bör­ja­de ex­pe­ri­men­te­ra med att om­vand­la plast till de­sign­fö­re­mål. Än i dag för­ser fa­mil­je­fö­re­ta­get med bas strax ut­an­för Va­re­se i nor­ra Ita­li­en någ­ra av värl­dens främs­ta glas­ögon­till­ver­ka­re med ace­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.