FRASI

Plaza Uomo - - MANUAL -

Mi­la­no, Pa­ris och New York får ur­säk­ta. Flo­rens är och för­blir det väl­kläd­da herr­mo­dets hu­vud­stad. Sti­li­gast i stan är Frasi som med sin ka­ris­ma­tis­ke äga­re Si­mo­ne Rig­hi bli­vit världs­känd. Sig­no­re Rig­hi har med sin di­stinkt väl­skräd­da­de stil och flärd­ful­la ac­ces­so­ar­val ska­pat en helt unik stil som fre­kvent hyl­las på fo­toblog­gar och stil­fo­rum. Själ­va bu­ti­ken rym­mer trots sin blyg­sam­ma stor­lek ett im­po­ne­ran­de ut­bud av så­väl ac­ces­so­a­rer som stic­kat, men även ko­sty­mer från no­ga ut­val­da Ne­a­pel- och Flo­rens­ba­se­ra­de skräd­de­ri­er. För den som in­te har råd att svi­da upp sig från topp till tå re­kom­men­de­ras en av Fra­sis ka­rak­tä­ris­tis­ka och lyx­i­ga se­ven fold-slip­sar från eg­na mär­ket Tie your Tie. via de’ Fe­de­rig­hi, 7r, Flo­rens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.