S I D MA S H B U R N

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ef­ter bak­grund på ame­ri­kans­ka de­sign­jät­tar som J.Crew, Ralph Lau­ren och Tom­my Hil­fi­ger star­ta­de Sid Mash­burn 2007 sin egen bu­tik i At­lan­ta. Med röt­ter­na i ame­ri­kanskt sportswear, men med ita­li­enskt snitt och kva­li­tet har Mash­burn bli­vit ett själv­klart ut­flykts­mål för stil­säk­ra ame­ri­ka­ner. Prep­py­klas­si­ker som klubb­la­zern och den col­le­ge­ran­di­ga slip­sen är lik­som Le­vi’s-je­an­sen bas­va­ror hos Mash­burn. Men till skill­nad från många av de ame­ri­kans­ka kol­le­gor­na är byx­or­na kor­ta­re, ka­va­jer­na sma­la­re och ut­an onö­dig ax­el­vadd, vil­ket gjort Mash­burn till­sam­mans med sin oklan­der­ligt kläd­da per­so­nal till en in­fly­tel­se­rik sti­li­kon. Själ­va bu­ti­ken är ele­gant in­redd med upp­stop­pa­de djur och mitt i lo­ka­len står ett ping­is­bord runt vil­ket kun­der­na sam­las för att tes­ta rör­lig­he­ten i si­na nya ko­sty­mer. 1198 Ho­well Mill Ro­ad Nort­hwest, At­lan­ta

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.