DOUB­LE MONK

Plaza Uomo - - MANUAL -

Skor­na gör man­nen. Någ­ra som verk­li­gen in­sett be­ty­del­sen av väl­syd­da skor på föt­ter­na är Doub­le Monk där brö­der­na Nick och Chris Schaerf har sam­lat någ­ra av värl­dens främs­ta sko­till­ver­ka­re som Ed­ward Green, Ge­or­ge Cle­ver­ly, John Lobb och Croc­kett & Jo­nes. Bu­ti­ken i Mel­bour­ne-för­or­ten Fitzroy an­das klas­sisk sko­hand­la­re med sko­kar­tong­er stap­la­de i höga hyl­lor och två sto­ra ste­gar som tar upp en stor del av bu­ti­ken. Ut­ö­ver skor­na er­bju­der den­na im­po­ne­ran­de sko­sats­ning även ac­ces­so­a­rer som si­den­näs­du­kar och slip­sar från Ne­a­pel-ba­se­ra­de Ru­bi­nac­ci, pa­ra­ply­er från Fox Um­brel­las samt ro­bus­ta strum­por från brit­tis­ka Cor­gi. 53 Smith Stre­et, Fitzroy, Mel­bour­ne

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.