Bäs­ta bor­ta-från-hem­met ­var­dags­rum­met

Plaza Uomo - - FINAL -

The Gra­mer­cy Park Om det är tack va­re sin ri­ka histo­ria el­ler den syn­ner­li­gen lyc­ka­de om­lan­se­ring som ho­tel­let The Gra­mer­cy Park fick av ho­tell­kung­en Ian Sch­ra­ger och konst­nä­ren Ju­li­an Schna­bel un­der 2003, för­täl­jer in­te histo­ri­en. Vi anar att det är den star­ka kom­bi­na­tio­nen som gör att värl­dens konst­när­se­lit, li­te­ra­tin, fa­shio­nis­tor­na och en in­tel­lek­tu­ell ska­ra sam­las här kväll ef­ter kväll. 2 Lex­ing­ton Avenue +1-212-995 13 30 www.gram­er­cy­park­ho­tel.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.