Bäs­ta rökrum­met

Plaza Uomo - - FINAL -

Hud­son Bar & Books Bar & Books, en bar­ked­ja som spri­dit sig så långt som till Prag, är ett av de få stäl­len Down­town som fort­fa­ran­de ser­ve­rar whis­key i kri­stall­glas och alltjämt lå­ter si­na gäs­ter puf­fa på en ci­garr. Det gör in­te sa­ken säm­re att stäl­let känns som att kli­va in i gam­mel­far­fars ar­bets­rum. 636 Hud­son Stre­et +1-212-229 26 42 www.ba­rand­books.cz/hud­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.