Vå­rens ­ skar­pa snitt

Vå­ga nya möns­ter, fär­ger, och ma­te­ri­al i vår.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL - Fo­to to­mas fal­mer mo­de Ka­ri Hir­vo­nen

Mat­vey Rock av lin­ne och bo­mull, 14 670 kr, väst av tek­no­lo­giskt ­ma­te­ri­al, 7 830 kr, skjor­ta av bo­mull, 2 450 kr och byx­or av lin­ne och bo­mull, 5 050 kr, Jil San­der.

Lu­ka Ka­vaj av lin­ne och bo­mull, 12 600 kr, skjor­ta av bo­mull, 2 450 kr och shorts av lin­ne och bo­mull, 5 040 kr, Jil San­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.