Lin­ne­ko­stym

Det per­fek­ta ty­get för var­ma ­da­gar är även det snyg­gas­te.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Den grädd­vi­ta lin­ne­ko­sty­men åter­finns nu­me­ra in­te ba­ra i so­ci­e­te­tens ­gar­de­ro­ber. Den luf­ti­ga svi­den ­säl­jer som solkräm i de bre­da folk­lag­ren. Men hur skö­ter man den bäst och var­i­från ­kom­mer egent­li­gen den här tid­lö­sa ko­sty­men?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.