We­ek­end­bag

Kom­bi­ne­ra stil och funk­tion med rätt väs­ka på ax­eln.

Plaza Uomo - - INNEHÅLL -

Få ­mo­de­ac­ces­so­a­rer lyc­kas kom­bi­ne­ra stil och funk­tion på sam­ma sätt som ­week­end­väs­kan. Den per­fek­ta ba­gen är rym­lig som en flyg­plans­han­gar och ele­gant som ett år­gångs­vin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.