Kring­re­san­de ­slips­spe­ci­a­list

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ac­ces­so­ar­spe­ci­a­lis­ten Dra­ke’s ­Lon­don bör­jar nu bli allt stör­re i Sve­ri­ge. En hand­full bu­ti­ker har re­dan valt att säl­ja mär­kets ex­klu­si­va slip­sar och ­näs­du­kar. Den 20:e mars be­sö­ker fö­re­ta­get ­Gö­te­borg och bu­ti­ken Lin­néga­tan No. 2 och hål­ler en så kal­lad Trunkshow där man vi­sar upp ett stör­re sor­ti­ment samt be­skri­ver till­verk­ning­en och histo­ri­en ba­kom mär­ket. Bu­ti­ken, som nor­malt säl­jer mär­ket, kom­mer den­na dag att ha ett ut­ö­kat sor­ti­ment att vi­sa upp. ob www.dra­keslon­don.com www.lin­ne­ga­tan2.se

Brit­tis­ka Dra­ke’s åker på tur­né i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.