Nedärvt från Mor­ris

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Borås­ba­se­ra­de Mor­ris le­ve­re­rar med sin spjut­spets­lin­je Mor­ris he­ri­tage en vår­kol­lek­tion med tyd­li­ga ret­ro­dof­tan­de ri­vi­e­ra-in­flu­en­ser. Det är klas­sis­ka plagg i färgska­lor från ljus till mörk­blått samt bei­ge till brunt. Ka­va­jer­na med ita­li­ens­ka nät­ta drag är syd­da i halv­can­vas­kon­struk­tion och är näs­tan ute­slu­tan­de tvåknäpp­ta. Ma­te­ri­a­len be­står av lät­ta som­mar­ty­ger i bo­mull, lin­ne, sil­ke och mo­hair från ita­li­ens­ka vä­ve­ri­er. Skjor­tor­na le­ve­re­ras för­tvät­ta­de för att to­na ner den an­nars så dres­sa­de fram­to­ning­en. Mor­ris slip­sar och näs­du­kar till­ver­kas i sam­ar­be­te med ita­li­ens­ka AD 56 i Mi­la­no och ger en lyx­ig käns­la. ob www.mor­ris.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.